Wat is een NVO Orthopedagoog-Generalist?

Een NVO Orthopedagoog-Generalist heeft een universitaire opleiding orthopedagogiek gedaan en daarnaast een verdiepende postdoctorale opleiding. Deze opleiding valt onder verantwoordelijkheid van de beroepsgroep NVO. Een Orthopedagoog-Generalist houdt zich aan de beroepscode die door het NVO is opgesteld. De beroepscode is te vinden op www.nvo.nl

Concreet geeft een Orthopedagoog-Generalist advies, begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren (en hun ouders/verzorgers) bij wie er problemen worden ervaren in de ontwikkeling en de opvoeding. Hierbij kan het gaan om zowel leer- als gedragsproblemen. Bij het vinden van oplossingen worden, naast de mogelijkheden van het kind, ook de omgevingsfactoren meegenomen.

Zie voor meer informatie over de expertise van een NVO Orthopedagoog-Generalist www.nvo.nl

Hoe gaat Het Palet om met de gegevens van ons/mijn kind?

Wanneer u uw kind aanmeldt bij Het Palet wordt er een dossier aangemaakt. Deze wordt bewaard volgens de Wet op de Persoonsgegevens. U kunt inzage vragen in het dossier. Wij zijn verplicht om dossiers na afsluiting van het traject nog vijf jaar te bewaren.De gegevens in het dossier worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld. In ons privacystatement kunt u hier meer over lezen.

Waar kan ik met mijn feedback/klacht over Het Palet naar toe?

Bij Het Palet stellen wij het op prijs om feedback van je te krijgen over het verloop van de begeleiding. Dit horen we graag tijdens het traject en ook na afloop. We vinden het prettig om te horen wat jullie aan de begeleiding hebben gehad en wat wij aan onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Mocht u een klacht hebben over het functioneren van de behandelaar, bespreek dit dan als eerste met de persoon zelf. Wij zullen dan samen met u zoeken naar een oplossing. Waar nodig wordt hierbij een collega betrokken. Blijft de klacht bestaan dan kunt u overwegen om een officiële klacht in te dienen bij de beroepsvereniging NVO. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de orthopedagoog tijdens het uitoefenen van het beroep.